Algemene Voorwaarden bij Luxury Beauty

Algemene Voorwaarden 

1. Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, vanuit elk willekeurig land in de wereld tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door Luxury Beauty At Home B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, Leidse Rijn 15a , Nederland, geregistreerd in de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder het nummer 56317441 (“Luxury Beauty.”).

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en Luxury Beauty at Home bv. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u.  kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.

Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een specifiek evenement, activiteit of promotie, en deze aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de toepasselijke Diensten. De supplementaire voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden een deel uit te maken van de Voorwaarden om redenen van de toepasselijke Diensten. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

Luxury Beauty kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat Luxury Beauty bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten wordt bepaald door het Privacybeleid van Luxury Beauty en is terug te vinden op https://www.luxurybeautyathome.com. Luxury Beauty kan elke mogelijke noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict, waaronder een ongeval, met betrekking tot u of een Externe leverancier (inclusief een chauffeur voor een vervoersbedrijf van het netwerk) en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen.

2. De Diensten

De Diensten omvatten een technologisch platform dat gebruikers toestaat om via de mobiele applicaties en websites verschaft door Luxury Beauty als onderdeel van de Diensten (elk een “Applicatie”) vervoer en/of logistieke diensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke diensten, inclusief onafhankelijke externe vervoersbedrijven en onafhankelijke externe logistieke bedrijven in overeenkomst met Luxury Beauty of haar aangesloten bedrijven (“Externe leveranciers”). Tenzij anders goedgekeurd door Luxury Beauty in een afzonderlijk geschreven overeenkomst met u, worden de Diensten alleen ter beschikking gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U ERKENT DAT Luxury Beauty GEEN VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN VERSCHAFT OF OPTREEDT ALS EEN VERVOERSBEDRIJF EN DAT DERGELIJK VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT DOOR ONAFHANKELIJKE EXTERNE AANNEMERS DIE NIET WERKEN VOOR Luxury Beauty OF HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN.

Vergunning.

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent Luxury Beauty u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Luxury Beauty en haar licentiegevers.

Beperkingen.

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Luxury Beauty; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma's of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

Voorziening van de Diensten.

U erkent dat onderdelen van de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld door de verschillende merken van Luxury Beauty of opties kunt aanvragen met betrekking tot vervoer of logistiek, inclusief de merken die vervoersaanvragen behandelen op heden naar verwezen als “Luxury Beauty,” “Luxury Beauty Delivery”, “Luxury Beauty Cosmetics” en “Luxury Beauty Expert”. U erkent ook dat de Diensten ter beschikking gesteld kunnen worden onder dergelijke merken of verzoekopties door of met betrekking tot: (i) sommige van de dochterondernemingen van Luxury Beauty At Home bv. en aangesloten bedrijven; of (ii) onafhankelijke Externe leveranciers, inclusief chauffeurs voor vervoersbedrijven van het netwerk, vergunninghouders voor vervoerscharters of houders van soortgelijke vervoersvergunningen, machtigingen of licenties.

Diensten van derden en Inhoud.

De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover Luxury Beauty geen controle heeft. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn. Luxury Beauty deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal Luxury Beauty verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zijn Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in dit contract als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in dit contract en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Eigendom.

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van Luxury Beauty At Home bv. of de eigendom van de licentiegevers van Luxury Beauty. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo's, product -en dienstnamen, handelsmerken of dienstmerken van Luxury Beauty of haar licentiegevers.

3. Uw gebruik van de Diensten

Gebruikersaccounts.

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet uzich registeren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen. Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij Luxury Beauty, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer en leeftijd, alsook ten minste één geldige betaalwijze (zowel creditcard of aanvaarde betalingspartner). U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, inclusief een beschikbare ongeldige of vervallen betalingswijze, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen Luxury Beauty en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door Luxury Beauty, kunt u slechts één Account bezitten.

 

Gebruikersvereisten en Gedrag.

De Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag geen personen onder de leeftijd van 18 toestaan om behandelingen- of logistieke diensten van Externe leveranciers te ontvangen tenzij ze door u worden begeleid. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken ( bv. geen vervoer van onrechtmatige of gevaarlijke stoffen). U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een identiteitsbewijs te verschaffen.

Tekstberichten.

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (SMS) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) van Luxury Beauty door een e-mail te versturen naar info@Luxurybeautyathome.com, waarbij u aanduidt dat u niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. U erkent dat afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) invloed kan hebben op uw gebruik van de Diensten.

Promotiecodes.

Luxury Beauty kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de Diensten en/of Diensten van een Externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die Luxury Beauty opstelt per afzonderlijke promotiecode (“Promotiecodes”). U gaat akkoord dat de Promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Luxury Beauty; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door Luxury Beauty voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Luxury Beauty; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Luxury Beauty opstelt voor dergelijke Promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Luxury Beauty behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de Promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval Luxury Beauty bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor Promotiecodes of deze Voorwaarden.

Verstrekte Gebruikersinhoud.

Luxury Beauty kan, naar eigen goeddunken, u van tijd tot tijd toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Diensten, aanvang van ondersteuningsaanvragen en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Luxury Beauty via de Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Elke Gebruikersinhoud die door u wordt verschaft, blijft uw eigendom. Door de Gebruikersinhoud aan Luxury Beauty te verstrekken, kent u Luxury Beauty een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toe met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Diensten en de activiteiten van Luxury Beauty en op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.

U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om Luxury Beauty de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Luxury Beauty zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door Luxury Beauty naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. Luxury Beauty kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en Apparaten.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Uw mobiele netwerkgegevens en sms-tarieven en -kosten kunnen van toepassing zijn als u toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan. Luxury Beauty garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

4. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt van een Externe leverancier (“Kosten”). Nadat u diensten of goederen ontvangen hebt, verkregen door uw gebruik van de Dienst, zal Luxury Beauty uw betaling van de toepasselijke Kosten doen toekomen namens de Externe leverancier in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de Kosten op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van u aan de Externe leverancier. De Kosten zijn met inbegrip van toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. De door u betaalde Kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anderszins bepaald door Luxury Beauty. U behoudt het recht om lagere Kosten te eisen aan een Externe leverancier voor door u ontvangen goederen en diensten van een dergelijke Externe leverancier op het moment dat u dergelijke diensten en goederen ontvangt. Luxury Beauty zal dienovereenkomstig reageren op elke aanvraag van een Externe leverancier om de Kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of product.

Alle Kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden door Luxury Beauty via gebruik van uw voorkeursbetalingswijze in uw Account, waarna Luxury Beauty u een ontvangstbewijs via e-mail zal versturen. Als de voornaamste betalingswijze op uw Account na vaststelling is vervallen, ongeldig is of op welke wijze dan ook niet kan worden aangerekend, gaat u ermee akkoord dat Luxury Beauty, in de hoedanigheid van externe incasso-agent, een secundaire betalingswijze kan gebruiken in uw Account, indien beschikbaar.

Conform de overeenkomst tussen u en Luxury Beauty, behoudt Luxury Beauty het recht om Kosten vast te stellen, te annuleren en/of te herzien voor elke of alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van Luxury Beauty. U erkent en gaat ermee akkoord dat toepasselijke Kosten in bepaalde geografische gebieden aanzienlijk kunnen oplopen op momenten van sterke vraag. Luxury Beauty zal redelijke inspanningen leveren om u te informeren aangaande Kosten die kunnen gelden, mits u de verantwoordelijkheid draagt voor Kosten opgelopen met uw Account ongeacht of u op de hoogte was van dergelijke Kosten of de hoeveelheid ervan. Luxury Beauty kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotieaanbiedingen en kortingen verschaffen, die kunnen leiden tot verschillende aangerekende bedragen voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotieaanbiedingen en kortingen, tenzij beschikbaar gesteld aan u, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de aan u aangerekende Kosten. U kunt ervoor kiezen uw aanvraag voor diensten en goederen van een Externe leverancier op elk moment te annuleren voorafgaand aan de aankomst van de Externe leverancier, en in dat geval kan men u een annuleringsvergoeding aanrekenen.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de Externe leverancier volledig te compenseren voor de geleverde diensten of goederen. Behalve met betrekking tot aangevraagde vervoersdiensten van het taxivervoer via de Applicatie, wijst Luxury Beauty geen enkel deel van uw betaling toe als fooi of dankbaarheid aan de Externe leverancier. Elke verklaring door Luxury Beauty (op de website van Luxury Beauty, in de Applicatie, of in de reclamemiddelen van Luxury Beauty) dat fooien “vrijwillig”, “niet-vereist” en/of “inbegrepen” zijn in de betalingen die u verricht voor verschafte diensten of goederen, is niet bedoeld om te suggereren dat Luxury Beauty bijkomende bedragen voorziet, behalve degenen die hierboven worden vermeld, aan de Externe leverancier. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om bijkomende betalingen over te maken als dankbaarheid aan een Externe leverancier die u diensten of goederen levert verkregen via de Dienst, u op geen enkele manier verplicht bent om dit te doen. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u deze diensten of goederen hebt ontvangen via de Dienst, zult u de mogelijkheid krijgen om uw ervaring te beoordelen en extra feedback achter te laten omtrent uw Externe leverancier.

Reparatie- en schoonmaakkosten.

U bent verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van een Externe leverancier als gevolg van uw gebruik van de Diensten onder uw Account, als het gaat om meer dan schade door “slijtage” en noodzakelijke schoonmaak (“Reparatie of Schoonmaak”). In het geval een Externe leverancier een Reparatie of Schoonmaak noodzakelijk acht, en dergelijke aanvraag voor Reparatie of Schoonmaak geverifieerd wordt door Luxury Beauty, naar eigen goeddunken, behoudt Luxury Beauty het recht om de betaling mogelijk te maken voor de redelijke kosten van de Reparatie of Schoonmaak namens de Externe leverancier door gebruik te maken van uw aangestelde betalingswijze in uw Account. Dergelijke bedragen zullen worden overgemaakt door Luxury Beauty aan de toepasselijke Externe leverancier en zijn niet-restitueerbaar.

5. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid; Schadevergoeding.

DISCLAIMER.

DE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT “IN HUIDIGE STAAT” EN ”ZOALS BESCHIKBAAR”. Luxury Beauty ONTKENT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, NIET UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING. BOVENDIEN MAAKT Luxury Beauty GEEN VERKLARING, GARANTIE, OF WAARBORG BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, DE TIJDIGHEID, DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF OPGEVRAAGDE DIENSTEN OF GOEDEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. Luxury Beauty WAARBORGT NIET DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID, DE VEILIGHEID OF DE CAPACITEIT VAN EXTERNE LEVERANCIERS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEHELE RISICO DAT VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN ELKE OPGEVRAAGDE DIENST OF PRODUCT MET BETREKKING HIERMEE, VOLLEDIG VOOR UW REKENING IS, VOOR ZOVER MAXIMAAL VOLGENS DE WET IS TOEGESTAAN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Luxury Beauty IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE MET BETREKKING TOT, IN VERBAND MET, OF DIE ANDERSZINS VOORTKOMT UIT OM HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS Luxury Beauty GEWAARSCHUWD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Luxury Beauty IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT: (I) UW GEBRUIK VAN OF AFHANKELIJKHEID VAN DE DIENSTEN OF UW ONVERMOGEN OM TOT DE DIENSTEN TOEGANG TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN; OF (II) OM ELKE TRANSACTIE OF VERBAND TUSSEN U EN ELKE EXTERNE LEVERANCIER, OOK ALS Luxury Beauty VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE WERD GEWAARSCHUWD. Luxury Beauty IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF TEKORTKOMING DIE VOORTVLOEIT UIT OORZAKEN WAAROVER Luxury Beauty REDELIJKERWIJZE GEEN INVLOED HEEFT. U ERKENT DAT DE EXTERNE VERVOERSLEVERANCIERS DIE VERVOERSDIENSTEN VERSCHAFFEN, AANGEVRAAGD VIA BEPAALDE MERKEN, RIDESHARING OF PEER-TO-PEER VERVOERSDIENSTEN KUNNEN AANBIEDEN EN MOGELIJK GEEN BEROEPSLICENTIE OF -VERGUNNING HEBBEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Luxury Beauty MET BETREKKING TOT U EN DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN MAATREGELEN VIJFHONDERD EURO OVERSCHRIJDEN (€ 500).

DE DIENSTEN VAN Luxury Beauty KUNNEN WORDEN GEBRUIKT DOOR U OM VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN MET EXTERNE LEVERANCIERS AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT Luxury Beauty TEN AANZIEN VAN U GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID DRAAGT VOOR ELK VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U GELEVERD WORDEN DOOR EXTERNE LEVERANCIERS TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK UITEENGEZET WORDT IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE 5 ZIJN NIET BESTEMD ALS EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Schadevergoeding.

U gaat akkoord om Luxury Beauty en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Diensten; (ii) uw breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Luxury Beauty; of (iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief een Externe leverancier.

6. Toepasselijk recht; arbitrage.

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden uitsluitend onderworpen aan en moeten worden uitgelegd volgens de wetten van Nederland, met uitzondering van bepalingen inzake wetsconflicten. Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid, die voortvloeit uit of ruimschoots in verband met of met betrekking tot de Diensten of deze Voorwaarden, waaronder die op het gebied van geldigheid, samenstelling of uitvoerbaarheid (elk “Geschil”), moet eerst verplicht worden onderworpen aan bemiddelingsprocedures volgens de Bemiddelingsprocedureregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-bemiddelingsregels”). Indien er voor een dergelijk Geschil niet binnen zestig (60) dagen na indiening van het verzoek tot bemiddeling volgens de ICC-bemiddelingsregels een schikking is bereikt, kan een dergelijk Geschil worden doorverwezen naar en uitsluitend worden beslist door arbitrage volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-arbitrageregels”). De bepalingen van de Arbiter voor noodgevallen van de ICC zijn uitgesloten. Het Geschil zal worden beslist door één (1) arbiter die volgens de regels van de ICC wordt aangewezen. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd alle rechten die u hebt in het kader van Artikel 18 van de Brussel I bis Verordening (OJ EU 2012 L351/1) en/of Artikel 6:236n van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek kunt hebben. De taal van de bemiddeling en/of de arbitrage zal het Engels zijn, tenzij u geen Engels spreekt, waarbij de bemiddeling en/of de arbitrage in zowel het Engels als uw moedertaal zullen worden gehouden. Het bestaan en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, waaronder documenten en mandaten die door de partijen worden ingediend, correspondentie met en van de ICC, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, beslissingen en toekenningen uitgevaardigd door de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij niet worden geopenbaard aan derden, tenzij: (i) de bekendmaking ervan aan derden redelijkerwijs wordt vereist in het kader van de bemiddelings- of arbitrageprocedures; en (ii) de derde partij er onvoorwaardelijk schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichting zoals hierin bepaald wordt.

7. Andere Bepalingen

Claims op overtreding van het auteursrecht.

De claims op auteursrechtovertreding moeten naar de aangewezen agent van Luxury Beauty worden verzonden. Raadpleeg de webpagina van Luxury Beauty op https://www.LuxuryBeautyathome.com/ voor het aangewezen adres en extra informatie.

Kennisgeving.

Luxury Beauty kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, e-mail naar uw e-mailadres van uw Account, of door een schriftelijke mededeling die naar uw adres wordt verzonden zoals weergegeven in uw Account. U kunt Luxury Beauty een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van Luxury Beauty At Home Bv., Leidse Rijn 15a, De Meern, Nederland.

Algemeen.

U kunt deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxury Beauty. U geeft uw goedkeuring aan Luxury Beauty voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van Luxury Beauty; of (iii) een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen u, Luxury Beauty of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en Luxury Beauty of het gebruik van de Diensten.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.

 

Luxury Beauty Partner Voorwaardes:

Luxury Beauty & Partner voorwaarden

LAATST BIJGEWERKT SEPTEMBER 2020

==SAMENVATTING==

 

Dit is een samenvatting van onze Partnervoorwaarden. Deze samenvatting kan niet worden beschouwd als een volledige weergave van de gehele Partnervoorwaarden hieronder en wij raden je aan om ook de volledige versie van de Partnervoorwaarden te lezen. Woorden die in deze samenvatting met een hoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd in de Partnervoorwaarden.

 

Luxury Beauty biedt de volgende diensten aan:

een boekingsplatform, waarop je de Partnerdiensten die je in jouw salon/spa aanbiedt, kunt aanbieden aan een veel groter aantal potentiële klanten.

Een agenda-managementsysteem voor salons genaamd ‘Expert’ dat wordt geleverd met een scala van functies om je te helpen je onderneming te managen.

Toegevoegde functies en diensten zoals een boekings-luxury beauty app om toe te voegen aan je social media pagina’s of eigen website, een aangepaste website voor uw locatie en “point of sale” software en hardware om je te helpen betalingen te beheren.

U kunt ervoor kiezen om sommige of alle bovenstaande Luxury Beauty Diensten te ontvangen. Als u ervoor kiest om niet alle Luxury Beauty Diensten te ontvangen, zijn bepaalde voorwaarden in de Partnervoorwaarden niet relevant voor u. Als bijvoorbeeld de Diensten die u van Luxury Beauty ontvangt niet zichtbaar zijn op het boekingsplatform, zijn de voorwaarden met betrekking tot boekingen (exclusief app-boekingen), de Commissie en andere voorwaarden die alleen relevant zijn voor het boekingsplatform niet op u van toepassing.

Als onderdeel van de Luxury Beauty Diensten (nadere informatie is opgenomen in de volledige versie hieronder) bieden we Partners de mogelijkheid Expert te gebruiken: ons online agenda-managementsysteem dat wordt geleverd met een scala van functies die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van Luxury Beauty Boekingen en luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling en worden onder deze Partnervoorwaarden aangesteld als jouw handelsagent om dit te doen.

Bij luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling en Luxury Beauty Boekingen innen wij namens jou betalingen van luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling Klanten en/of Luxury Beauty Klanten. Hun schuld aan jou is voldaan als wij de betaling hebben ontvangen van de Klant.

Als Luxury Beauty Klanten besluiten te "Betalen op Locatie", zullen we onze Commissie in mindering brengen op wat wij jou verschuldigd zijn, of als we niet voldoende te verrekenen hebben, zal het bedrag dat jij verschuldigd bent aan ons op onze Factuur aan jou worden vermeld. Wij sturen je twee keer per maand een Factuur, waarop wordt aangegeven wat we aan je verschuldigd zijn voor Uitgevoerde Boekingen en wat jij ons verschuldigd bent (bv. De Commissie, Administratiekosten, Opstartkosten etc.) en het daaruit voortvloeiende saldo (of jij ons geld verschuldigd bent, wij aan jou of dat het saldo nul is).

Als wij jou geld verschuldigd zijn, betalen wij dit binnen 3-5 Werkdagen na de datum van de Factuur op je rekening.

Als je ons geld verschuldigd bent, zullen wij betaling van de Factuur namens jou in gang zetten in overeenstemming met de autorisatie die je ons hebt gegeven door akkoord te gaan met deze Overeenkomst en het verstrekken van je gegevens in Expert. Als geen toestemming is gegeven om terugkerende betalingen te innen vragen wij je om ons binnen 14 dagen na de datum van de Factuur te betalen.

Als het saldo nul is, verklaren we op de Factuur dat er niets meer betaald hoeft te worden.

 

Als het lastig voor je is om het uitstaande saldo binnen de vastgestelde termijn te betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

 

We maken je er op attent dat de Opstartkosten niet kunnen worden terugbetaald.

Om te verzekeren dat alle betalingen worden verwerkt op een veilige manier en in overeenstemming met betalings-regelgeving, worden betalingsverwerkingsdiensten voor Partners uitgevoerd door Stripe en zijn deze onderworpen aan de Stripe Experted account overeenkomst, met inbegrip van de Stripe dienstverleningsvoorwaarden (samen: de “Stripe Dienstverleningsovereenkomst”). Door akkoord te gaan met deze Partnervoorwaarden en door het gebruik van de Luxury Beauty Diensten voort te zetten, gaat Partner ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Dienstverleningsovereenkomst, zoals van tijd tot tijd kan worden aangepast door Stripe. Afhankelijk van het akkoord op de Stripe Dienstverleningsovereenkomst en het ontvangen van goedkeuring van Stripe om een Stripe Experted Account te worden, zijn er aanvullende voorwaarden waaraan de Partner moet voldoen om Luxury Beauty de Stripe Diensten in te doen schakelen. Deze zijn uiteengezet in artikel 10 van de Partnervoorwaarden.

Of een Luxury Beauty Boeking wordt beschouwd als een Nieuwe Boeking of als een Volgende Boeking (en dus of Commissie of een Administratiekosten moeten worden betaald) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Afspraak op jouw locatie heeft gehad, of deze Klant nog in je Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die Klant is aangemaakt in het Klantenbestand. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van zijn/haar e-mailadres of telefoonnummer en voornaam.

Nieuwe Boekingen betreffen tevens Boekingen van Klanten die al meer dan 365 dagen geen Uitgevoerde Afspraak hebben gehad, en Volgende Boekingen zijn Boekingen van Klanten die in de afgelopen 365 dagen een Uitgevoerde Afspraak hebben gehad. Het is belangrijk dat je de volledige definities van Nieuwe Boekingen en Volgende Boekingen goed leest. Deze zijn te vinden in artikel 1 in de Partnervoorwaarden.

luxury beauty appBoekingen zijn altijd onderhevig aan Administratiekosten (geen Commissie).

Je kunt kiezen om onze “point of sale” softwaremodule te ontvangen, die volledig geïntegreerd is met Expert (Luxury Beauty POS Software) en/of een bijkomstige kassa met geïntegreerde kwitantieprinter (Star Micronics mPOP) (Luxury Beauty POS Hardware). Om de Luxury Beauty Software te ontvangen, moet je daar als Partner voor kiezen in de Samenwerkingsovereenkomst of anderszins en aangeven of je de Luxury Beauty POS Hardware wenst te ontvangen. De Vergoeding voor de Luxury Beauty POS Hardware dient van tevoren aan Luxury Beauty voldaan te worden. Het is erg belangrijk dat je de volledige voorwaarden leest die van toepassing zijn op Luxury Beauty POS Software en Hardware in artikel 5 van de Partnervoorwaarden alvorens te bestellen.

Jij bent verantwoordelijk voor de Partnerdiensten die je aan Klanten in je spa/salon verstrekt en het contract voor die Partnerdiensten wordt gesloten tussen jou en de Klant. Luxury Beauty is tegenover de Klanten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de Partnerdiensten die zij van jou ontvangen.

Je hebt een aantal verplichtingen richting Luxury Beauty in ruil voor het ontvangen van de Luxury Beauty Diensten. Deze worden gedetailleerd uiteengezet in de Partnervoorwaarden, maar enkele belangrijke luiden als volgt:

Je gaat ermee akkoord dat je alle toepasselijke Kosten (zoals, maar niet beperkt tot: Opstartkosten, Administratiekosten, Commissie en maandelijkse kosten) aan ons worden betaald en machtigt Luxury Beauty hierbij om betaling van de Inschrijfkosten en enige Factuur namens jou in gang te zetten. Houd er rekening mee dat over alle Kosten btw wordt berekend.

Je gaat ermee akkoord dat je Luxury Beauty Klanten en luxury beauty appKlanten niet zult uitnodigen Boekingen te doen op een andere manier dan via de Website, de App of Distributiekanalen of luxury beauty app(al naargelang wat van toepassing is).Het op deze manier uitnodigen van Luxury Beauty Klanten kan leiden tot onvermijdelijke extra kosten omdat we ervan uit gaan dat Partner een partnerschap met ons hebben en de Luxury Beauty Diensten in goed vertrouwen gebruiken.

Je gaat ermee akkoord dat je de Partnerdiensten zult verwerken en verlenen volgens de allerhoogste voor de branche geldende normen.

Je dient de Partnerdiensten op de Website, App, Partnersite en luxury beauty appte allen tijde aan te bieden voor een accurate prijs die overeenkomt met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Prijzen op je website die verschillen van de prijzen op de Website, App, Partnersite of luxury beauty appkunnen een negatieve klantenervaring veroorzaken en zijn in strijd met het Luxury Beauty partnerschap. Dit kan ook leiden tot onvermijdelijke extra kosten. Voor de duidelijkheid: het is de Partner toegestaan om lagere prijzen of speciale aanbiedingen aan te bieden aan een specifieke groep individuen, zowel on- als offline, zoals bijvoorbeeld aan leden van een eigen loyaliteitsprogramma, direct in de salon van de Partner en ook op andere alternatieve online verkoopplatforms en wij leggen geen beperkingen op om dit te doen.

Je dient ervoor te zorgen dat je alle vergunningen, toestemmingen, bevoegdheden en verzekeringen hebt die je nodig hebt om de Partnerdiensten te mogen uitvoeren.

Je moet ervoor zorgen dat je handelsidentiteit en adres duidelijk zichtbaar zijn voor Klanten met betrekking tot alle Luxury Beauty Diensten die je gebruikt en die zichtbaar zijn voor Klanten.

Je moet ervoor zorgen dat alle Partnerinhoud die is geüpload naar je Pagina's juist is, voldoet aan alle wet- en regelgeving en niet misleidend is.

Jouw voorwaarden voor het annuleren of verzetten van een afspraak met betrekking tot luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling en Luxury Beauty Boekingen moeten in overeenstemming zijn met onze Boekingsvoorwaarden welke beschikbaar zijn via Boekingsvoorwaarden en met artikel 6 van de volledige versie van de Partnervoorwaarden. Meer specifiek dienen Klanten met name de mogelijkheid te krijgen om te verzoeken een Luxury Beauty Boeking of luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling tot 1 uur voor het tijdstip van de afspraak te verzetten of te annuleren tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak.

Met betrekking tot BOL luxury beauty appBoekingen is Luxury Beauty uitsluitend een technologieprovider en treedt het niet op als een commerciële handelsagent. Klanten en Partners kunnen BOL luxury beauty appBoekingen annuleren tot het moment van de afspraak en wordt er geen contract gesloten tussen de Klant en de Partner totdat de afspraak plaatsvindt. Bevestigings- en herinneringsmails worden verzonden naar luxury beauty appKlanten via Expert namens de Partner, maar de Partner is verantwoordelijk voor het leveren van de Partnerdiensten aan de Klant en het afhandelen van eventuele annuleringen of het rechtstreeks opnieuw plannen van een afspraak met de Klant of via de luxury beauty appzelf. Luxury Beauty heeft geen verdere betrokkenheid bij het BOL luxury beauty appBoekingsproces en biedt alleen de technologie om BOL luxury beauty appBoekingen mogelijk te maken.

Indien we contact met je moeten opnemen over boekingen of voor enige reden gerelateerd aan de Luxury Beauty Diensten, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp gebruikmakend van de contactinformatie die je ons hebt verstrekt in Expert. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Noch Luxury Beauty, noch enig bedrijf onder haar controle bieden eigen goederen en diensten aan via Luxury Beauty P2B diensten. Bij het aanbieden van de Luxury Beauty P2B Diensten treedt Luxury Beauty uitsluitend op als marktplaats voor onze Partners in verband met hun Partner diensten.

De volgorde waarin de Partners te zien zijn in onze zoekresultaten op de Website en de App hangt af van een aantal factoren. Zie Artikel 16 voor meer informatie.

Als je een klacht in wilt dienen over Luxury Beauty of iets anders met ons wilt bespreken, kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag:

 

Contact: webformulier 

Post: Luxury Beauty, Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012 SH Amsterdam

Als je een klacht in wilt dienen die specifiek verband houdt met Luxury Beauty P2B Diensten, vind je meer informatie over de klachtenprocedure en gegevens van de bemiddelaar inzake Luxury Beauty P2B Diensten in artikel 9 van de volledige voorwaarden hieronder.

 

(HIERONDER STAAT DE VOLLEDIGE VERSIE)

 

Lees alsjeblieft deze Partnervoorwaarden (evenals de Boekingsvoorwaarden) zorgvuldig door voordat je de Luxury Beauty Diensten gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op jouw relatie met Luxury Beauty. Wij raden je aan een kopie van deze Partnervoorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Als je niet akkoord gaat met deze Partnervoorwaarden, mag je geen gebruikmaken van de Luxury Beauty Diensten.

 

Definities

“Administratiekosten”: is de verwerkingsvergoeding (+ btw) die door de Partner aan Luxury Beauty over Volgende Boekingen en luxury beauty appBoekingen moet worden betaald, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat door de Klant betaald moet worden voor een Volgende Boeking of luxury beauty appBoekingen;

"App": betekent de marktplaats boekingsapplicatie van Luxury Beauty op Android of iOS;

"Algemene Verordening Gegevensbescherming" of “AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679 en alle wet- en regelgevingen ter implementatie daarvan of daaruit voorvloeiend, of ter wijziging, vervanging, consolidatie daarvan; “Bankkosten”: heeft de betekenis zoals daaraan gegeven is in artikel 12.9;

“Beveiligingsincident”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 8.3;

“Boeking”: elke boeking door een Klant voor een van de Partnerdiensten, hetzij via de Website of App, Partnersite of de Widget, al naargelang welke van toepassing is;

"Boekingsvoorwaarden": betekent de boekingsvoorwaarden van Luxury Beauty met betrekking tot de producten of diensten van derden die op de Website en App worden aangeboden en beschikbaar zijn via Boekingsvoorwaarden;

“BOL”: betekent betalen op locatie

“BOL luxury beauty appBoekingen”: een boeking die via de luxury beauty appis gemaakt, waarbij er niet online voor de boeking is betaald en de Klant en Partner de mogelijkheid hebben om af te zeggen tot het moment van de afspraak aangezien er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Klant en de Partner totdat de afspraak plaatsvindt;

“BOL luxury beauty appKlant”: betekent een Klant die een BOL luxury beauty appBoeking maakt;

"Commissie": de provisie (+ btw) die door de Partner aan Luxury Beauty moet worden betaald zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat betaald moet worden door een Luxury Beauty Klant voor een Luxury Beauty boeking;

"Expert": de "Luxury Beauty Expert"-software die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Partner in licentie is gegeven als een van de Luxury Beauty Diensten, die kan bestaan uit de Luxury Beauty POS Software;

"Distributiekanalen": betekent elke website van derden of andere media waarmee de Partner Diensten worden aangeboden of geadverteerd aan Klanten of potentiële Klanten via Luxury Beauty P2B Diensten, inclusief platforms van derden, Instagram, Facebook, reverse with Google, Lastminute.com, YouTube, GoogleAdds Google Display networks en aangesloten netwerken (elk van tijd tot tijd en zoals van toepassing);

"Dubbele Klant": de Klant van wie het e-mailadres of het telefoonnummer samen met de voornaam van een Klant overeenkomt met meer dan één Klant in het Klantenbestand;

"eCRM-dienst": betekent de e-mail- en mail marketing binnen Expert, die van tijd tot tijd als een van de Luxury Beauty Diensten kan worden aangeboden in ruil voor de toepasselijke Vergoedingen;

“Foto’s”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 4.1;

"Fotografiedienst": de fotografiedienst die aan Partners kan worden geleverd door Luxury Beauty overeenkomstig de voorwaarden die in artikel 4 van deze Overeenkomst zijn omschreven;

“Gehuurde Hardware”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 5.9;

"Gelieerde onderneming": betekent met betrekking tot Luxury Beauty elke entiteit die van tijd tot tijd direct of indirect wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat van Luxury Beauty;

"Gevrijwaarde Derde": heeft de betekenis die in artikel 9.8 uiteen is gezet;

“Gratis Proefperiode”: betekent de beperkte periode waarin een Partner sommige of alle Luxury Beauty Diensten zonder enige Vergoeding (behalve Commissies) kan ontvangen, zoals vastgesteld door Luxury Beauty naar eigen discretie. Bij het aflopen van een Gratis Proefperiode zal de Partner verantwoordelijk zijn voor de Vergoedingen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst.

"Ingangsdatum": de eerste van de volgende data waarop (a) de Partner begonnen is om Luxury Beauty Diensten te ontvangen, (b) de Partner het hokje aanvinkt waarmee zij deze Overeenkomst in Expert aanvaardt, (c) de dag waarop de Partner zich inschrijf via de Partner inschrijfpagina om de Luxury Beauty Diensten te ontvangen of (d) de Samenwerkingsovereenkomst door de Partner is ondertekend om de aanvaarding van deze Overeenkomst te bevestigen;

"Intellectuele Eigendomsrechten": betekent alle intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, hetzij nu bestaand of anderszins, hetzij gevestigd of aanstaande, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) auteursrecht (met inbegrip van de vertaalrechten), modelrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, geregistreerde modellen, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, tekens en andere aanduidingen, mits het voorgaande van een eigendomsrechtelijk karakter is en alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of anderszins (met inbegrip van, zonder beperking, alle verlengingen, terugleveringen, herhalingen en vernieuwingen ervan). Het bovenstaande omvat, met betrekking tot de registreerbare rechten, alle aanvragen die gedaan zijn of rechten om aanvragen te doen met betrekking tot dergelijke rechten;

“Kennisgeving Prijswijziging”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 2.5;

“Klacht” heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 9.1;

"Klant": een persoon die de Partnerdiensten koopt of ontvangt, via de Website, App, luxury beauty appof Partnersite, inclusief niet gelimiteerd tot een Luxury Beauty Klant, een luxury beauty appKlant of een Klant van de Partner;

“Klantenbestand”: de Partners’ klantendatabase in Expert;

"Kosten": de Commissie en de Vergoedingen;

"Materiële schending": een schending (inclusief een anticiperende schending) die niet minimaal of triviaal is wat betreft de gevolgen ervan voor Luxury Beauty, waaronder maar niet beperkt tot een schending van artikel 6.1 (betalen van kosten en accepteren van Boekingen), 6.1, 6.2 (alleen afwijzen van Boekingen in uitzonderlijke gevallen), 6.5 (verzekeren van nauwkeurigheid van Partner inhoud), 6.6 (toestemming voor Portfoliofoto’s), 6.10, (Prijspariteit) 6.15 (niet-uitnodigen van Klanten), 6.16 (vermijden van Kosten), 6.17 (betalingsgegevens na gratis proefperiode), 6.18 (vermijden van Kosten aan het eind van de gratis proefperiode), 8.5 (correct gebruik van review platforms), 10 (Klantgegevens), 11.5 (toestemming Partnerinhoud) en 12 (Betalingsvoorwaarden). Bij de beslissing of een schending materieel is of niet, dient geen rekening te worden gehouden met het feit of de schending optreedt door een ongeval, ongeluk, fout of misverstand;

"Nieuwe Boeking": houdt de betekenis die in artikel 2.7 uiteen is gezet in;

“Opstartkosten”: de niet-restitueerbare vergoeding (+ btw)die door Luxury Beauty in rekening wordt gebracht aan de Partner wanneer de Partner zich inschrijft om de Luxury Beauty Diensten te ontvangen, te betalen via een elektronische kaartbetaling of anderszins overeengekomen, zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst;

"Overeenkomst” of “Partnervoorwaarden” betekent deze overeenkomst, samen met de Samenwerkingsovereenkomst en/of enige voorwaarden die je per email zijn toegezonden of aan je gepresenteerd op de online Partner inschrijfpagina, waarin gezamenlijk de voorwaarden staan waaronder Luxury Beauty de Luxury Beauty Diensten aan de Partner zal verlenen, en deze overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum;

“P2B” heeft dezelfde betekenis als “Platform to Busines Regulation” zoals hieronder gedefinieerd;

“Pagina'(s)”: de internetpagina of pagina's en de content van het aan de Partner toegewezen gedeelte van de Website of App of Distributiekanalen (inclusief de Luxury Beauty-"homepage" van de Partner en elke pagina voor de Partnerdiensten die op de Website worden aangeboden), samen met elke toepasselijke pagina of pagina's en content van de eigen website(s) van de Partner of andere website(s) waarop de luxury beauty appwordt gebruikt, met inbegrip van een Partnersite;

“Partner”: betekent jij als partner, de salon of spa die een Overeenkomst aangaat met Luxury Beauty op de Ingangsdatum, handelend op eigen titel en namens alle medewerkers en contractspartijen;

“Partner Content”: alle informatie, documentatie, apparatuur, software, foto's, domeinnaam (voor zover gebruikt voor het hosten van een Partnersite), aangepast thema/skin op de Partnersite of ander materiaal (waaronder de Partnernaam, het logo en eventuele andere merkeigenschappen en Intellectuele Eigendomsrechten begrepen kunnen zijn) die op de Pagina('s) uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen worden gepubliceerd, inclusief Portfoliofoto’s van Stylisten;

“Partner Foto’s”: heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 6.6;

"Partnerdiensten": de spa-, beauty- haar en/of andere goederen en diensten die de Partner in het kader van haar bedrijf aan Klanten aanbiedt en levert en die door de Partner aan Klanten worden verhandeld door gebruik te maken van de Luxury Beauty Diensten;

"Partner Klant": betekent een Klant die Partner Diensten rechtstreeks bij de Partner boekt en geen gebruikmaakt van de Website, App of luxury beauty appmaar waarvan de gegevens zijn opgeslagen in Expert in de Klanten database of door een afspraak toe te voegen in Expert of anderszins;

"Partnersite": betekent een aanpasbare website, mogelijk gemaakt door Expert en tegen vergoeding aangeboden als een van de Luxury Beauty diensten, en met een "Boek Nu" -knop die klanten verbindt met de widget, gehost op een uniek subdomeinadres op myLuxury Beauty.nl of naar keuze van Luxury Beauty, op het eigen domein van de Partner;

“Platform to Business Regulation” of “P2B” betekent Richtlijn (EU) 2019/1150 en alle wet- en regelgeving ter implementatie daarvan of die daaruit voortvloeit of ter wijziging, vervanging of consolidatie daarvan;

“Samenwerkingsovereenkomst": de overeenkomst die door Luxury Beauty en de Partner is ondertekend, of alternatief zijn overeengekomen via email en/of via de online Partner inschrijfpagina en waarmee de acceptatie van deze Overeenkomst, de Opstartkosten, de Commissie en alle andere Kosten door beide partijen wordt bevestigd (voor zover van toepassing);

“Stripe” betekent Stripe Payments Europe Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (‘private limited company’) naar het recht van Ierland, en Stripe Payments UK Ltd, een Engelse onderneming, die de Stripe Diensten verlenen aan zowel Luxury Beauty als haar Partners (die ook bekend staan als Stripe Experted Accounts);

“Stripe Experted Account”: betekent een Partner die heeft ingestemd met de Stripe Dienstverleningsovereenkomst en een goedkeuring van Stripe heeft om Stripe Diensten te ontvangen;

“Stripe Experted Account Gegevens” betekent de gegevens over Stripe Experted Accounts, activiteit op hun Stripe accounts en hun transacties;

“Stripe Dienstverleningsovereenkomst”: betekent de Stripe Experted account overeenkomst, met inbegrip van de Stripe dienstverleningsvoorwaarden;

“Stripe Diensten” betekent de betalingsverwerkingsdiensten aangeboden door Stripe aan Luxury Beauty en Stripe Experted Accounts, met inbegrip van diensten die de acceptatie van betalingen van Klanten mogelijk maken, het routeren van geld van en naar Stripe Experted Accounts en de betaling van geld buiten Stripe;

“Third Party Platforms”: heeft de betekenis zoals daaraan gegeven is in artikel 9.3;

“Luxury Beauty”: Luxury Beauty BNL B.V. (p/a Luxury Beauty), een vennootschap geregistreerd in Nederland onder nummer 56870256, met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Nederland, met btw-nummer NL852340114B01;

“Luxury Beauty Boeking”: betekent de Boeking via de Website of App waarbij op het moment van boeking door de Klant een tijd en/of datum is gekozen om de Partnerdiensten te ontvangen (met inbegrip van de diensten waarbij de optie “Betalen op Locatie” is gebruikt);

“Luxury Beauty Diensten”: de voordelen en diensten die een Partner kan ontvangen van Luxury Beauty, zoals omschreven op de online Partner inschrijfpagina, in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum aan deze Overeenkomst en/of in e-mails tussen Luxury Beauty en de Partner, in ruil voor betaling van de Kosten aan Luxury Beauty (behalve waar een Gratis Proefperiode geldt);

"Luxury Beauty Fotograaf": een onafhankelijke fotograaf wiens diensten door Luxury Beauty worden ingehuurd en die van Luxury Beauty opdracht kan krijgen om de Fotografiedienst te verlenen aan een Partner;

“Luxury Beauty Klant” betekent een Klant die boekt via de Website of App;

“Luxury Beauty Lookbook” betekent de inventaris van afbeeldingen, inclusief, maar niet beperkt tot Stylist Portfoliofoto’s die weergegeven kunnen worden op de Website, App, Partner Site, Widget, Luxury Beauty’s sociale media pagina’s, en/of de Distributiekanalen en die toegankelijk zijn voor gebruikers ter inspiratie en die van tijd tot tijd Klanten de mogelijkheid kunnen bieden om de Partner diensten die verband houden met de afbeelding, te boeken;

“Luxury Beauty POS” betekent de Luxury Beauty POS Software en/of Luxury Beauty POS Hardware;

“Luxury Beauty POS Hardware” betekent de hardware die gepaard gaat met de Luxury Beauty POS Software die kan bestaan uit een kassa met geïntegreerde kwitantieprinter (Star Micronics mPOP), waarvan de details uiteengezet worden in de Samenwerkingsovereenkomst;

“Luxury Beauty POS Software” betekent de “point of sale” softwaremodule die volledig geïntegreerd is met Expert;

“Luxury Beauty P2B Diensten” betekent de Luxury Beauty Diensten waarbij Luxury Beauty optreedt als een online tussenpersoon tussen een Partner en Klanten als zodanig onderworpen is aan de P2B Regelgeving. De Luxury Beauty P2B Diensten omvatten de Widget, Partnersites, Website en App via welke de Partner Diensten worden aangeboden door Luxury Beauty namens een Partner aan Klanten, maar geen andere Luxury Beauty Diensten zoals Expert, de Fotografiedienst en Luxury Beauty POS.

"Uitgevoerde Afspraak": een afspraak in Expert (ofwel middels een Luxury Beauty Boeking, luxury beauty appBoeking of boeking rechtstreeks bij de Partner) waarvoor de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;

"Uitgevoerde Boeking": een Boeking in het kader waarvan de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;

“User Generated Content”: heeft de betekenis die daaraan gegeven is in artikel 7.5;

"Vergoedingen" betekent de Opstartkosten en eventuele andere vergoedingen (+ btw) die door een Partner worden betaald om de Luxury Beauty Diensten te ontvangen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum bij deze Overeenkomst en/of e-mails tussen Luxury Beauty en de Partner;

“Vertrouwelijke Informatie”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 12.1;

“Volgende Boeking”: de Luxury Beauty Boeking die niet valt onder de definitie van Nieuwe Boeking zoals gedefinieerd in artikel 2.6.

“Website” betekent de website op www.Luxury Beauty.nl;

"Werkdag": een andere dag dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland;

"Wetgeving inzake gegevensbescherming": betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede wet- en regelgeving die deze richtlijnen implementeren of op basis van deze Richtlijnen zijn ontworpen, of wet- en regelgeving die deze richtlijnen aanpast, vervangt, consolideert en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en privacy, welke van kracht zijn in enige relevante jurisdictie zoals de e-Privacy-richtlijn;

“Widget”: betekent de web interface welke eigendom is en wordt geleverd door Luxury Beauty via Expert als een van de Luxury Beauty Diensten, ingebed op elke Partnersite en die de Partner kan insluiten op zijn eigen website en/of social mediakana(a)l(en) en, waarmee Klanten rechtstreeks luxury beauty appBoekingen kunnen maken bij de Partner;

"luxury beauty appBoeking": een luxury beauty appBoeking met Vooruitbetaling of een BOL luxury beauty appBoeking;

“luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling”: een boeking gemaakt via de luxury beauty appwaarbij de betaling online plaatsvindt door de luxury beauty appKlant aan Luxury Beauty op het moment van de boeking;

“luxury beauty appBoeking met Vooruitbetaling Klant”: een Klant die een luxury beauty appBoeking met Vooruitbetaling maakt; en

"luxury beauty appKlant" betekent een luxury beauty appBoeking met Vooruitbetaling Klant of een BOL luxury beauty appKlant.

Luxury Beauty Diensten

In ruil voor betaling door de Partner van de Kosten (en behalve in het geval van een Gratis Proefperiode) en de vervulling door Partner van al haar andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zal Luxury Beauty de toepasselijke Luxury Beauty Diensten aan de Partner verstrekken, die (tenzij anders overeengekomen) een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en volledig herroepbare licentie voor het gebruik van Expert omvatten, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in artikel 3.

Luxury Beauty treedt hierbij ten aanzien van alle luxury beauty appBoekingen met Vooruitbetaling en Luxury Beauty Boekingen op, en zij wordt hierbij aangewezen als, gemachtigde voor de Partner om de Boeking met een Klant af te sluiten en (indien van toepassing) betalingen namens de Partner te innen en te verwerken. Niets hierin voorkomt of beperkt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Partner voor de levering en verlening van Partnerdiensten aan Klanten. Luxury Beauty is uitsluitend een technologieleverancier met betrekking tot BOL luxury beauty appBoekingen en heeft geen directe relatie met de luxury beauty appKlant met betrekking tot BOL luxury beauty appBoekingen.

Als onderdeel van de Luxury Beauty Diensten, kunnen wij contact met Gelieerde ondernemingen opnemen over Boekingen of vragen over Luxury Beauty en/of Diensten van Gelieerde ondernemingen. We nemen contact op via e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp gebruikmakend van de contactinformatie die aan ons is verstrekt in Expert. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer een Partner Luxury Beauty Diensten ontvangt en Vergoedingen betaalt, en deze wenst te stoppen met het ontvangen van een of meer van de Luxury Beauty Diensten, moet de Partner Luxury Beauty hiervan ten minste 30 dagen schriftelijk van tevoren op de hoogte stellen en zal de Partner de toepasselijke Vergoedingen blijven betalen voor de duur van de opzegtermijn.

Luxury Beauty kan naar eigen goeddunken het bedrag van Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie te allen tijde wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen voor de kennisgeving aan de Partner ("Kennisgeving Prijswijziging"). Het voortgezette gebruik van de Luxury Beauty Diensten na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving Prijswijziging door Partner zal als aanvaarding van de nieuwe Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie worden beschouwd.

Of een Luxury Beauty Boeking wordt beschouwd als een Nieuwe Boeking of als een Volgende Boeking (en of dus Commissie of Administratiekosten moet worden geheven) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Boeking op locatie van de Partner heeft gehad en of de Klant in het Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die is aangemaakt. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van (1) zijn/haar e-mailadres; of (2) telefoonnummer en voornaam. luxury beauty appBoekingen zijn altijd onderhevig aan Administratiekosten, maar geen Commissie.